Családfelállítás


Bert Hellinger figyelt fel arra, hogy testi-lelki bajaink kialakulását nem lehet csak a saját életünk eseményei alapján megérteni. Úgy tűnik, mintha sorsunk elválaszthatatlanul összefonódna a kibővített családunk tagjainak sorsával. Mintha lenne egy közös családi lélek, egy olyan energiamező, amelyben mindenki benne foglaltatik, aki csak a kiterjesztett családhoz, az ún. klánhoz tartozik, függetlenül attól, hogy tudunk-e a létezéséről, vagy nem. Ez a mező, a tagokból összeállt új egész, mint minden rendszer, több mint részeinek összege, és megvannak a saját működési mechanizmusai. Ebbe a nagy egészbe ágyazódik be az egyes ember élete, és sokszor oly módon irányítja azt, hogy az illető arról nem is tud.

Hellinger a nyolcvanas évek második felében kezdte el módszerének kidolgozását. A pszichoanalízis, a hipnózis, a tranzakció-analízis és a családterápia módszereit saját eseteinek alapos tanulmányozásával és megfigyeléseivel ötvözve túllépett a hagyományos nyugati pszichológia megszokott fogalmi keretein, és új módszerével rövid időn belül igen látványos sikereket ért el. A kilencvenes években Németországban, 2000-től pedig világszerte futótűzként terjedt el a szisztemikus-fenomenologikus rendszerterápia, közismertebb nevén a családfelállítás nevű módszer.

A szisztemikus-fenomenologikus családterápia, röviden a "családfelállítás" ennek a mezőnek a "megkérdezése". A módszer a külföldi és a hazai tapasztalatok szerint rendkívül erőteljes, pontos és hatékony. Egyrészt új fényben láttatja az életünket nehezítő bajokat, betegségeket, kudarcokat, másrészt lehetővé teszi, hogy ezeket a terheket nagy katarzisokat okozó csoportos és egyéni foglalkozásokon mintegy letegyük. A módszer hatékonyságát azok a pozitív változások igazolják, amelyek az eddigi foglalkozások résztvevőinek életében - sokszor azonnal -következtek be.


Hellinger módszere megfigyeléseken alapul, ám ennek a mezőnek a létezését Rupert Sheldrake angol biológus és filozófus számos, a nyugati tudomány kritériumainak megfelelő kísérlettel bizonyította (ő morfogenetikus mezőknek nevezi az összetartozó élőlények közötti láthatatlan hálót).


A megfigyelések szerint a családi lélekben / mezőben szigorú törvények uralkodnak, melyek, ha megsérülnek, generációkon keresztül negatív hatással vannak a család tagjaira. Ezek:
- Az odatartozás joga: a kiterjesztett család (a klán) minden egyes tagjának egyenlő joga van ahhoz, hogy a többiek a családhoz tartozónak ismerjék el. Ez a jog azonban sokszor sérül: van, hogy valakit ténylegesen kitagadnak, vagy hogy ne fájjon az emléke pl. egy korán meghalt kisgyereknek, igyekeznek elfelejteni, úgy tesznek, mintha az illető soha nem is létezett volna. A gyerek energetikai lenyomata ott van a mezőben, csak a viselkedés szintjén van vákuum a helyén. Különös jelenség az elvesztett ikerpár esete: az újabb vizsgálatok szerint minden 12. terhesség ikerterhességnek indul, ám az egyik iker egy pontnál nem fejlődik tovább. Nyomtalanul felszívódik. Ám annak az egynek a lelkében ott van az elveszett ikertestvér lenyomata, és akár egy életen át tudatlanul keresi őt. Az odatartozás jogát tagadjuk meg akkor is, ha azt mondjuk, hogy a "nagypapa szívinfarktusban" halt meg, holott öngyilkos lett, mert ezzel a sorsát tagadtuk meg, vagy X nagybácsi a család fekete báránya lett, ezért mintegy töröltük a családi köztudatból.

- A hely törvénye: minden egyes családtag kizárólag "a saját helyén" élhet jó életet. (Vesd össze a puzzle játék alapgondolatával: akkor teljes a kép, ha minden darabkája megvan és mindegyik darab a helyén van. Az ember a szülőjétől kapja az életet. A szülő a Nagy, a gyerek a Kicsi. Amennyiben a gyerek a szülőjével egy szinten lévőnek éli meg saját magát (pl.: aktívan beleavatkozik a szülők kapcsolatába, pártot fog és tanácsot ad), vagy a szülőjénél is nagyobbnak (pl.: megadom neked apám, amit annak idején nem kaptál meg a nagyszüleimtől), élményszinten egy vagy két generációs létrafokkal feljebb ugrik a saját helyénél. Így nem tudja a saját életét élni, gyökértelenné és stresszessé válik. Élményében hiányzik a gyerek-lét, amit majd nagy valószínűséggel a párkapcsolatában fog megpróbálni pótolni.

- Rend van vízszintes irányban is: az azonos létrafokokon állók között van első, második, harmadik, sokadik, aszerint, hogy ki hányadikként érkezett a rendszerbe: első, második, sokadik gyerek, első, második, sokadik fontos kapcsolat az ember felnőtt életében. Ha elveszik az őt megillető helyet, azt a rendszer "jóváteszi". (Lásd Jákób Ézsau vagy a Buddenbrock ház történetét.)

- A kiegyenlítődés törvénye, mely szerint egy teljes mértékben igazságtalan és tudattalan csoport-lelkiismeret működik a családi lélekben: ha valakivel valami életbevágóan rossz történik (ilyen "rossz" az is, ha valaki nem kapja meg az őt megillető helyet és tiszteletet, ld. fentebb), akkor másvalaki, rendszerint egy egy-két generációval később született gyerek ugyanúgy él, érez és viselkedik, mintha az a rossz dolog vele történt volna meg. Mintha őt közösítették volna ki, mintha ő vesztette volna el szüleit, szerelmét, gyerekét, mintha őt érte volna valamilyen sorscsapás. Mintha azt mondta volna a lelkében:

"Kedves szülőm, nagyszülőm, rokonom, inkább én viszem helyetted ezt a nehéz sorsot, mint Te." "Ha menned kellett, akkor követlek - a halálba, a rossz sorsba, a betegségbe." "Átveszem Tőled a nehéz érzelmeidet, hogy ezzel is segítsek Neked."

Ha ezen törvények ismeretében vizsgáljuk meg, hogy miért nem sikerül úgy élnünk, ahogy szeretnénk, nagyon gyakran derül ki az, hogy a családunkban megsérült a rend, a három törvény valamelyike, és a rendszer, a családi lélek megkezdi a kiegyenlítő (jóvá tevő) mozgásokat, azaz működésbe lép a rendszer-lelkiismeret.


Ezek a fogadalmak, mint mondtuk, nem tudatosak, ám annál erősebben irányítják az ember életét.


A laikus számára első olvasásra hihetetlennek tűnő módszer eddig számos terápia-rezisztens esetben hozott gyors és látványos javulást. A módszer annyira új, hogy egy éve készült el Németországban az első leközölt katamnesztikus vizsgálat, mely szerint a családfelállítást követő évben a megkérdezettek 78%-ának életében markáns pozitív változás állt be, 14 %-uknak pedig javult az állapota. Megszűntek az addig, a saját élettörténet alapján érthetetlen depressziók, teljesítménybeli és kapcsolati kudarcsorozatok, öngyilkossági hajlamok, és amennyiben még nem alakult ki gyógyíthatatlan irreverzibilis változás, a testi betegségek is javultak

Nézzünk néhány példát, milyen esetekben valószínű, hogy beindul a rendszer-lelkiismeret, és egy gyerek megpróbálja "jóvátenni" azt a rosszat, ami a felmenőjét érte: ha valaki nem tudott megszületni, vagy megszületett, de viszonylag hamar meghalt; ha valakit nagy, életbevágó sorscsapások és veszteségek értek; ha valaki nagy bűnt követett el, és vezekelnie kellene; ha valakit ténylegesen kitagadtak vagy mintegy "töröltek" a családi köztudatból.

Kik tartoznak a klánba, a családi lélekbe? A testvéreink, a szülők és a testvéreik, a nagyszülők és a testvéreik, esetenként a dédszülők, és a szülők és nagyszülők házassága előtti fontos kapcsolatok.

Ez az ember- ill. lélekcsoport az, kinek sorsa, úgy látszik, össze van kötve egymással, akár tudnak róla a tagok, akár nem.

Minden és mindenki egy. Mindannyian össze vagyunk kötve. - Sokat halljuk mostanában ezt a Vízöntő korában. Ám hogy a "mindenki" egy részével, a családunkkal egyek vagyunk, azt ha eddig homályosan érezhettük is, most Bert Hellinger családfelállítás néven ismert módszerével közvetlenül is megtapasztalhatjuk. És ha megtapasztaltuk, és letettük a magunkra vállalt sorsokat, érzelmeket, akkor onnantól a kezünkbe vehetjük az életünket. Az életünket, ami szüleinken, nagyszüleinken, dédszüleinken keresztül érkezett el hozzánk, és csinálhatunk belőle valami nagyon jót, hogy lássák, érdemes volt továbbadni nekünk. A legnagyobb ajándékot, amit csak ember embernek adhat.


Néhány gondolat Bert Hellingerről


Bert Hellinger 1925-ben született, filozófiát, teológiát és pedagógiát tanult. Tanulmányai után 16 éven át egy katolikus misszionárius rend tagjaként Dél-Afrikában dolgozott a zuluknál.
Ezután pszichoanalitikus lett, majd a csoportdinamika, a primérterápia, a tranzakció-analízis és különböző hipnoterápiás eljárások hatása alatt kialakította a saját munkamódszerét, a mára már világszerte ismertté vált családfelállítást. A Módszert számos területen alkalmazzák, pl.: a pszichoterápiában, a szervezeti tanácsadásban, a pszichoszomatikus orvoslásban, az életvezetési és nevelési tanácsadásban és a tágabb értelemben vett lelki gondozásban.

Bert Hellinger gondolkodásmódja áthidal minden ideológiát, fölöttük áll, a létezés középpontjára figyel, ahová már- vagy még nincsenek szavaink. Egy jellemző mottója:

"A legmélyebb valóság nem az ebben az értelemben vett boldogság, hanem a fájdalom. Ez a legvégső valóság. Hogy miért, azt nem tudom megmagyarázni. De valószínűleg azzal áll kapcsolatban, hogy a fájdalom teszi lehetővé, hogy búcsút vegyünk az átmenetitől.

Ha összességében nézzük az élet valóságát, akkor azt látjuk, hogy átmeneti és mulandó. Mögötte azonban valami maradandó hat, bármi legyen is az. Nem tudom és nem is akarom definiálni. Ám a fájdalom arra utal, ami mögötte van. A fájdalom teszi lehetővé, hogy meglássuk és elinduljunk felé."

Bert Hellinger nevéhez fűződik a Hellinger terápia - ismertté vált nevén - a családfelállítás, ami egy adott család szellemi mezejében történő rendeződés. A mezőbe tartozik a terápiát kérő személy, az ősei, a korábbi és a jelenlegi kapcsolatrendszerei. A szellemi mező egy morfogenetikus energiamező - a forma keletkezésének mezeje. Az elnevezés azon a megfigyelésen alapul, hogy ha valami megtörtént, akkor időközönként újra és újra megismétli önmagát, mígnem formává alakul. Amikor az egyén cselekvés előtt áll, a mező emlékezik és megismételhet egy korábbi cselekvést. Ezért fordulhat elő, hogy egy családban generációról generációra ugyanazok a sorsok ismétlődnek, mert a családi mező emlékezete ugyanazokat hívja elő. Bert Hellinger megfigyelte, hogy ha ezt a mezőt kívülről egy új szellemi behatás éri - egy új szellemi mozgást állítunk be - akkor ez az ismétlődés megáll és az egyén képes lesz egy új életszakaszt kezdeni. A gyógyulás azzal kezdődik, ha a múltat - az ismétlődésekkel együtt - tisztelettel elfogadja, nyitottá válik a jövő felé, és vállalja a pillanat kockázatát. Amikor az egyén felismeri a valóságot, azt, ami van, és nem annak bűvöletében él, hogy a valóságnak milyennek kellene lenni, akkor ez az a pillanat, amikor az új szellemi mozgás beállítható gyógyító mondatokkal. A mondatok szeretettel teljesek, elfogadóak és a mélyben hatnak.

Bert Hellinger megfigyelése, hogy "létezik egy mélység, amelyben minden összefolyik. Ez a mélység kívül esik az idő határain. Az életet olyan, mint egy piramis. Fenn, az egészen kicsi kis csúcson zajlik minden, amit haladásnak, történelemnek nevezünk. Lenn, a mélységben a jövő és a múlt összemosódik. Ott csak tér van, idő nincs. Néha előáll olyan helyzet, melynek során kapcsolatba kerülünk ezzel a mélységgel. Ilyenkor valamilyen rejtett rendszert ismerünk fel benne és lelkünk valami nagyobb méretű irányába képes elmozdulni."

A családfelállítás ebből a mélységből, energiamezőből jeleníti meg képviselőkkel a család erőterét addig a határig, amíg azt érzékelni képes. A végső határ természetesen a végtelen, a családfelállításnál általában négy-öt generáció erőtere jelenik meg.

Általában csoportos formában történik, de egyéni foglalkozással is lehetséges. A csoportos formánál az egyén két-három mondatban elmondja témáját, majd a vezető vagy az egyén a csoportból a családtagok helyett megszemélyesítőket választ. Helyüket a térben a vezető jelöli ki, vagy megkéri az egyént, hogy kezeit vállukra téve helyezze el őket úgy, ahogy abban a pillanatban érzi. Ezután magától elindul a személyek mozgása, mintegy ráérezvén az egyén és a hozzátartozó sorsok, események energiájára, kötődéseire. A mozgásban előbb utóbb megjelenítődik a "sérült pont", a kitagadott, elfelejtett, megítélt odatartozó. Ezután következik a tudattalan szeretetből fakadó kötődések feloldása, és a tudatos szeretet kialakítása: az egyén a felvállalt sorsot nagy tisztelettel "visszaadja" annak, akihez az tartozik, gondolkodásmódja ítéletmentessé válik és "elkezdheti" a saját életét.

Az egyéni foglalkozásnál a vezető és az egyén együtt idézik fel az energiamezőt és keresik meg a "sérült pontot". Egy fehér lapon jelképes figurákkal megjelenítik az energiamező résztvevőit, és ugyanúgy eljuthatnak a szeretettel teljes gyógyító mondatokig, mint a csoportos foglalkozáson.

A MEZŐ

Rupert Sheldrake nevezte el morfogenetikus mezőnek ezt az erőteret és megfigyelte a benne uralkodó törvényeket. A morfe görög szó: struktúrát, formát jelent; a "genetikus" pedig a genesis szóból jön és annyit jelent: keletkezik. Hogyan keletkezik egy ilyen mező? Sheldrake megfigyelte, hogy mindig, amikor valami újra van lehetőség, akkor ennek a mezőnek emlékezete van, és mindig ugyanazt megismétli.

"Az Univerzum valójában egy élő szeretetteljes és intelligens energiatenger, amelynek elválaszthatatlan részei vagyunk. Mindaz, ami másoktól látszólag elkülönít bennünket egyúttal az összeköttetést, a kapcsolatot is biztosítja, legyen az hang, fény, levegő vagy éppen gondolat." Levi H. Dowling

Amit Hellinger mélységnek, szellemi mezőnek, Dowling energiatengernek nevez, az Evangéliumban így fogalmazódik meg: "A szél fú, ahová akar, hallod zúgását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől születik" János 3:8

Olyan területről van tehát szó, ami csak tapasztalati úton ismerhető fel. Szél, tenger, energiamező, hullámzás, örvény. Benne vagyunk és bennünk van. Visz magával és visszük magunkkal. Tudattalanul és tudatosan.

A családfelállítás korai szakaszában Hellinger mindentudó mezőnek is nevezte az a teret, ahol a családfelállítás történik. Ma szívesen használja a szellemi mező kifejezést.
Ebben az energiatengerben, energiamezőben ha pontként határozunk meg egy embert, akkor körülötte fodrozódik - az erő mozgásaként - az ő története; a családja és tágabban a teljes egészhez való viszonya. Az ő története vagy inkább az ő történése, mert ebben az energiamezőben jelen - múlt - jövő egybemosódik. Nincs jelentősége tehát annak sem, hogy az odatartozók élnek-e, vagy nem.
Ha a mezőben pontként egy szervezetet határozunk meg - munkahelyi, iskolai, ideológiai, vallási, egyesületi, alapítványi vagy bármilyen közösség szervezetét - körülötte, mint rendszer körül ugyanúgy fodrozódik a saját története és benne, természetesen tagjai saját története is.

A piramis csúcsán - hellingeri hasonlattal -, ahol az ismert történelem, a fejlődés zajlik az ember törvényszerűségeket fedezett fel, amelyekhez alkalmazkodik és amelyekből tudományt alkot magának. A mélységben ugyanúgy vannak törvényszerűségek, rendszerek, rendek. Hellinger megfogalmazásában a Szeretet Rendjei.

Mivel ezt a területet az ember tudattalanul éli meg, törvényszerűségeit tudatlanul borítja fel. Mint ahogy a sötét szobában felborítja a vázát vagy neki megy a falnak. Az ilyen eseményekből lesznek a tragédiák, melyeknek hatása továbbfodrozódik, ismétlődik az energiamezőben. És mivel a mezőben működik a kiegyenlítődés törvénye, mint egy irracionális csoport-lelkiismeret: a csoport valamely tagja "szolidaritást vállal" a tragédiát elszenvedővel. Azonosul vele, tudatlan szeretetből segíteni akar neki azzal, hogy hasonlóan kezd élni. A segítség természetesen sikertelen, és az egyén sem a saját életét éli. Itt kap szerepet a családfelállítás!
A SZÜLŐK

"Én a szüleim vagyok" - mondják, és mi mindannyian. "Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú (teljes) életű légy a földön!" - szól a parancsolat. Nem csak akkor, ha születésünkkor nem tettek ki az utcára, vagy csak akkor, ha lakást, kocsit kaptunk tizennyolcadik születésnapunkra. Tisztelni azért, mert az Életet - az ő tehetségük szerint - megadták! Ez nem függhet attól, hogyan viselkedtek velünk, nem függhet tehetségüktől, erkölcsi magatartásuktól - semmitől. Nem kell, hogy nekünk megfelelően legyenek tiszteletreméltóak. Miért?! Mert az Élet tisztelete szorosan összefügg az ő tiszteletükkel, ezen keresztül pedig a saját magunk, saját életünk elfogadásával. Az Univerzumban ők az az egyetlen pont, ahol megjelenítődtünk. Ők a forrás és ők az út a mélyebb forráshoz, a Teremtő Erőhöz, a teremtéshez. Bert Hellingertől származik az alábbi imaként is hangzó vers:

Köszönetmondás az élet hajnalán


Drága Anya,
tőled kapok meg mindent, 
az egészet, és minden részletét,
és te fizetted meg az árát
helyettem is
Sokra viszem, hogy örülj 
(és az emlékedért).
Ennek így kell lennie.
Megőrzöm, tiszteletben tartom,
és majd továbbadom, ahogyan te.
Anyámként tisztellek, 
és gyermekednek tarthatsz.
Nekem te vagy az igazi,
és igazi gyermeked vagyok.
Te vagy a nagy, én vagyok a kicsi. 
Te adsz, és én kapok - Drága Anya.
Örülök, hogy Apát választottad nekem.
Ti vagytok számomra az igaziak.
Csak ti!

Drága Apa,
tőled kapok meg mindent, 
az egészet, és minden részletét,
és te fizetted meg az árát
helyettem is
Sokra viszem, hogy örülj 
(és az emlékedért).
Ennek így kell lennie.
Megőrzöm, tiszteletben tartom,
és majd továbbadom, ahogyan te.
Apámként tisztellek, 
és gyermekednek tarthatsz.
Nekem te vagy az igazi,
és igazi gyermeked vagyok.
Te vagy a nagy, én vagyok a kicsi. 
Te adsz, és én kapok - Drága Apa.
Örülök,hogy Anyát választottad nekem. 
Ti vagytok számomra az igaziak.
Csak ti!


...

Bert Hellinger igen fontos megfigyelése, hogy minden megszületett gyermek a lelkében tudatlanul fogadalmat tesz: "Drága szüleim, ha ti nem vagytok boldogok, én sem lehetek az!" Mindezt a hozzájuk való tartozás mélyen rejlő érzése; a szeretet alapján teszi. Ez a tudattalan fogadalma akkor oldódik fel, amikor tudatosan tisztelettel kimondja: "Drága szüleim, én pontosan olyan vagyok mint ti, de nézzetek rám szeretettel, ha nekem egy kicsit jobb lesz"!

Az a tény, hogy ők előbb jöttek az Életbe; az Univerzumba, mint én elegendő ok arra, hogy ők a Nagyok, én pedig a Kicsi. Az ő szüleik, a nagyszüleim a Még Nagyobbak, és így tovább a Legnagyobbig, az Élet Forrásáig. Ez a felismerés és elismerés lehet gyógyulásunk és új életünk forrása.

TESTVÉREK

Az érkezési sorrend törvénye a testvérsorban is érvényesül. Az elsőszülötté az első hely, a másodiké a második, és így tovább. Ha a másodszülött úgy él lelkében mint elsőszülött, akkor felborul a rend. Ha például a testvérsorban elhallgattak egy létezőt, aki korán meghalt, vagy élhetett volna de elvetélt, annak lenyomata az energiamezőben marad, és ha nem beszélnek róla, nem tisztelik meg a helyét, akkor a testvérsorból valaki "keresni" fogja, követi őt. Az elvesztett iker is okozhat örök kereső lelkiállapotot. A fogantatás után a sejtosztódásnál még jó ideig ott lehet a másik, aki egy idő után elhal. Ha energetikai jelenléte emlékként a megszületettben marad, akkor a lelke keresni fogja, anélkül, hogy tudatában lenne ennek.

PARTNEREK

Az érkezési sorrend törvénye a partnersorban is érvényesül. Az első kötődés az első, a második a második és így tovább, nincs jelentősége a létszámnak. Mindegyiknek helye van. Mindegyiknek meg kell adni a tiszteletet. Soha nem szabad a párunk lelkében megbántani az elődünket, mert bár eszével helyesel, de lelkében akaratlanul is távolodni fog tőlünk, hiszen a lelke valamikor kötődött ahhoz a lényhez. Meg kell adni a tiszteletet neki, mert különben az új kapcsolatban születendő gyerek azonosulhat vele. Minden kapcsolatot kiegyenlítéssel kell lezárni: "Amit kaptam köszönöm, amit adtam szeretettel adtam. Ha megbántottalak, kérlek bocsásd meg, ha te megbántottál, megbocsátom. Tisztelettel megadom a szívemben a Téged illető helyet." Ha van gyermek, akkor így folytatódhat: "...és a gyermekünkben szeretlek tovább!"

ADOK - KAPOK TÖRVÉNYE

Ez az Univerzum "könyvelése". Ha kaptam valakitől, akkor Ő a libikókán felülre kerül, én alulra. Ez arra ingerel, hogy én is adjak Neki, a szeretet okán egy kicsit többet, hogy én legyek fent, ő lent. Ez arra ingerli őt, hogy újból adjon, a szeretet okán egy kicsit többet, és így tovább. Az adok-kapok libikóka játéka tulajdonképpen a boldog kapcsolat titka. Ha adtam és nem várom meg, hogy kapjak, hanem újra adok, aztán újra meg újra, akkor a másik már nem lesz képes annyit adni, hogy felülre kerüljön ezért kimenekül a kapcsolatból. A rend ez esetben is helyreállítható a tartozás kimondásával, majd elengedésével vagy felvállalásával.

A Hellinger terápiában fontos a rend, 
az ő megfogalmazásában ezek a Szeretet Rendjei
Bővebben tájékozódhat a következő WEB oldalon: